Lodeiro – Ribasaltas, s/n, 27410, Monforte de Lemos (Lugo) 982 182 540
Quen Somos

VIDA comeza a súa andaina en Outubro do 2018 e emerxe co obxectivo de ser un centro de atención diúrna para persoas maiores de 18 anos, con discapacidade física ou algún tipo de dependencia.

Este proxecto, aséntase en varias premisas fundamentais que orientan o noso quefacer diario: profesionalidade, calidez, tranquilidade, benestar, proximidade, confianza e atención centrada na persoa.
O noso reto é ofrecer un servizo de calidade que converta ó/á usuario/a en suxeito activo e participativo do seu propio proxecto de vida.

Ambiente harmónico e luminoso

Programa diario de exercicio físico adaptado

Instalacións a disposición dos/das usuarios/as, totalmente accesibles

Conta con servizo de fisioterapia

  • Text Hover
O noso centro

VIDA está situado en Lodeiro (Ribasaltas), no marco dun entorno natural rodeado de amplos xardíns e espazos verdes. A través das nosas instalacións, poñemos a disposición dos/das usuarios/as espazos totalmente accesibles que faciliten a utilización de todos os servizos ofertados. 
O centro é o resultado dun ambiente harmónico e luminoso, que lonxe de semellar un espazo hermético ou pechado, favorece a relación e sociabilización entre usuarios/as e profesionais. Búscase que sexa o centro quen se adapte ás persoas e non ó contrario.