Lodeiro – Ribasaltas, s/n, 27410, Monforte de Lemos (Lugo) 982 182 540
Servizos

01
Acollida e valoración integral

Unha vez decides formar parte do noso centro, existe un programa de acollida e adaptación ao mesmo no que tratamos de recompilar toda a información pertinente aportada directamente polo usuario/a e o seu/a súa coidador/a principal, a fin de establecer o procedemento máis axeitado de cara á intervención por parte do equipo profesional.

02
Control de saúde periódico

Lévase a cabo un control periódico de peso, revisión da integridade cutánea, tensión arterial, niveis de glucosa en sangue… co fin de recoñecer e identificar calquera cambio que nos axude a actuar de xeito preventivo ante posibles problemas de saúde.

03
Servizo de fisioterapia

O centro conta con servizo de fisioterapia que tras entrevistar e explorar ao usuario/a determina cal é a mellor actuación a realizar, tanto de xeito individual como en grupo.

04
Ximnasia adaptada e estimulación psicomotriz

Elabórase un programa diario de exercicio físico adaptado consistente en activar o sistema nervioso central e realizar mobilizacións activas. Os beneficios que reporta esta actividade son moi numerosos, tanto para o sistema cardiovascular, músculo-esquelético coma endocrino. Ademais, lévanse a cabo un conxunto de actividades cuxo obxectivo é mellorar ou manter as facultades motoras e cognitivas que preserva cada persoa afín de mellorar a coordinación, lateralidade, equilibrio e esquema corporal.

A persoa é o centro e a protagonista na construción 
do seu quefacer diario, respectando así a singularidade 
de cada un/unha dos usuarios/as de VIDA.
05
Servizo de psicoloxía

Acontecementos coma os trastornos médicos crónicos e debilitantes, a perda de amigos e seres queridos, a incapacidade para participar nalgunha das actividades que antes sí desfrutaba, son algún dos factores que poden resultar unha carga pesada no benestar emocional da persoa. En VIDA, o departamento de Psicoloxía realiza unha valoración exhaustiva aos usuarios/as do centro para intervir, posteriormente, nos procesos que afecten a súa saúde psicolóxica, na autoestima e na capacidade de sentirse útiles.

06
Servizo de estimulación cognitiva

Os talleres de estimulación cognitiva realizados aos usuarios/as de VIDA están dirixidos a estimular e manter as capacidades cognitivas dos/as mesmos/as. Deste xeito, o que pretendemos é fomentar o enlentecemento da progresión das diferentes patoloxías así como previr o deterioro funcional, fomentando a autonomía persoal nas actividades da vida diaria e en definitiva, mellorando a súa calidade de vida.

07
Ocioterapia

En VIDA poñemos en práctica as mellores alternativas no tempo de ocio que nos permitan mellorar a saúde física e psíquica dende un enfoque lúdico. Buscamos potenciar a autonomía nos/nas nosos/as usuarios/as ademais de fomentar o sentimento de utilidade nos/nas mesmos/as.

08
Servizo de podoloxía

09
Integración social e comunitaria

Dende o centro, queremos ser partícipes da vida comunitaria, e para iso, levamos a cabo proxectos específicos que traten de poñer en relación aos usuarios/as de VIDA cos diferentes recursos e equipamentos da comunidade. Búscase, en definitiva, traballar pola normalización e inclusión social do colectivo co que estamos a traballar. Isto é, a nivel cultural, social, deportivo, turístico, formativo/educativo e de recreación.

10
Acompañamento, orientación e apoio familiar

Dende este servizo o que perseguimos é proporcionar ás familias apoio e formación básica para conseguir que o comportamento familiar sexa sano, eficaz, enriquecedor e creativo. Proporciónanse espazos de reflexión conxunta que nos axuden a entender os coidados dende unha perspectiva positiva. Queremos ser unha ferramenta útil para solventar as dubidas e medos que as familias sofren cando se enfrentan o coidado dunha persoa dependente.

11
Asesoramento en productos de apoio

O obxectivo deste programa é mellorar a calidade de vida e fomentar a autonomía dos usuarios/as do centro a través da utilización de instrumentos externos que simplifiquen as actividades da vida diaria, tanto básicas coma instrumentais.

12
Servizo Transporte Adaptado

Contacta
Contacta con nós para recibir máis información ou para solitar praza en VIDA Centro de Día. 
Ou ven a visitarnos, estamos de 8:30h ata 19:30h.